Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE122533414 КАМПФ ШНАЙД УНД ВИКЕЛТЕХНИК
Седалище Държава: Германия (Germany) 51674 WIEHL GERMANY, MIEHLENER STR. 36-42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на енергийната ефективност във фирма ”АТЕ ПЛАСТ” ООД след провеждане на енергиен одит" BG161PO003-2.3.02-0422-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз