Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123033455 Чахов ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6097 Богомилово ул.Иванка Терзиева №44
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на квалификацията на заетите в "ЧАХОВ" ООД и адаптирането им към европейските норми и изисквания. 10.01.2009 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване енергийната ефективност във фирма "СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД след провеждане на енергиен одит BG161PO003-2.3.02-0255-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност във фирма ”АТЕ ПЛАСТ” ООД след провеждане на енергиен одит" BG161PO003-2.3.02-0422-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз