Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103258900 ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Област Варна; Община Варна; ПК 9000; Населено място гр. Варна; Район р-н Одесос; бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 112; Ет. 1, офис 3;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на енергийната ефективност във фирма ”АТЕ ПЛАСТ” ООД след провеждане на енергиен одит" BG161PO003-2.3.02-0422-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз