Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121504937 ПРО СИСТЕМ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Райко Алексиев”, бл. 95, вх. В, ап. 32
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ BG161PO001-2.1.01-0066-C0001
Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация BG051PO002-3.1.08-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз