Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202258478 Стенс Клима ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Иван Попов" №23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Артро Енерджи" BG161PO003-2.3.02-0242-C0001
"Подобряване на конкурентоспособността на "Атлетик фитнес" ООД чрез енергийно ефективни мерки" BG161PO003-2.3.02-0438-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз