Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131379478 ГЛОБАЛ ЛИФТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Община Столична; ПК 1574; Населено място гр. София; Район р-н Слатина; Квартал "Христо Смирненски-Слатина"; ул."593" 2; Вход А; Ет. 5; Ап. 27;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Артро Енерджи" BG161PO003-2.3.02-0242-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз