Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121489246 "КПМГ Адвайзъри" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Средец,бул."Фритьоф Нансен"№37,п.к.1142
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Квалификацията - основна предпоставка за стабилна банкова система 12.12.2008 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на компетенциите на служителите - ключ към добрата комуникация с клиентите BG051PO001-2.1.02-0173-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Развитие на човешкия капитал в "Софийска вода" АД чрез обучение по ключови компетенции. Инвестицията в знание-инвестиция в бъдещето BG051PO001-2.1.02-0248-C0001
"Близо до вас чрез инвестиции в развитието на човешките ресурси" BG051PO001-2.1.02-0411-C0001
„ВЪПРОС НА РАЗВИТИЕ” BG051PO001-2.1.02-0568-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на мениджърския екип на БТК АД BG051PO001-2.1.02-0605-C0001
Конкурентоспособност и адаптивност в условията на промяна чрез професионално и личностно развитие на заетите лица в „Стомана Индъстри” АД BG051PO001-2.1.02-0504-C0001
“Повишаване на ефективността и производителността на служителите на Банка Пиреос България АД” BG051PO001-2.1.02-0612-C0001
Модерната администрация – гарант на модерното образование BG051PO002-2.1.04-0006-C0001
“Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” BG051PO002-2.5.01-0011-C0001
"Развитието - въпрос на традиция" BG051PO001-2.1.16-0062-C0001
"Обучение на служителите - конкурентна бизнес стратегия на ДЗИ" BG051PO001-2.1.16-0070-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз