Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE813995101 TEXIMP SA
Седалище Държава: ШВЕЙЦАРИЯ (Switzerland) Kohlrainstrasse 10, Kuesnacht CH8700, SWITZERLAND
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на модернизирана наземна радарна система НР 100 М" BG161PO003-1.1.04-0046-C0001
Въвеждане на нови продукти чрез закупуване на ново технологично оборудване и оптимизиране на производствената и търговска дейност в Хидромаркет ЕООД. BG161PO003-2.1.11-0152-C0001
Технологично обновление на ЕТ "Дианжели-Ангел Ангелов' BG161PO003-2.1.13-0208-C0001
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В СИГАЛ 1 ЕООД BG161PO003-2.3.02-0037-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи технологии в производството на "ФОРС-81"ООД BG161PO003-2.3.02-0089-C0001
"Инвестиции в енергийно ефективни технологии" BG161PO003-2.3.02-0102-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в производствено хале на "Нак Маш 97" ООД BG161PO003-2.3.02-0142-C0001
Внедряване в производствения процес на „Мауер Локинг Системс“ ООД на полезен модел – съединителен механизъм, куплируем към брави за врати със заключващ език, задействан с дръжки или топки BG161PO003-1.1.07-0699-C0001
"Внедряване на зелени технологии в ИНХОМ-98" BG161PO003-2.3.02-0164-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността на "Джебел-96" ООД" BG161PO003-2.3.02-0303-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз