Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106624865 Си Ем Ен Проджектс
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. Софроний Врачански 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриране на ISO 14001:2004 към Системата за управление в "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД BG161PO003-2.1.08-0077-C0001
Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД BG161PO003-2.1.13-0270-C0001
"Обучение и трудова реализация на безработни младежи в строителството" BG051PO001-1.1.13-0096-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Балканкар -Рекорд" АД" BG051PO001-2.3.03-0282-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии "START SOLAR" с течен електролит" BG161PO003-1.1.07-0075-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С" BG161PO003-1.1.07-0076-C0001
„Внедряване на иновативна система за управление и контрол на кабелни разпределителни мрежи и услугите предлагани чрез тях” BG161PO003-1.1.07-0502-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз