Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125530930 Стройкомерс – ТТ ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище Търговище, ул. „Никола Петков” № 9а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Обновяване на образователната инфраструктура – общ.Поморие BG161PO001-1.1.01-0125-C0001
Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово от км.4+115 до км.6+567 BG161PO001-1.4.06-0036-C0001
"Реконструкция/възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр.Омуртаг" BG161PO001-4.1.05-0002-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии "START SOLAR" с течен електролит" BG161PO003-1.1.07-0075-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С" BG161PO003-1.1.07-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз