Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CZ27121453 Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l.
Седалище Държава: Чешка република (Czech Republic) Budova A,Nove Butovice Office Park,Bucharova 2,158
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично обновление и модернизация на машинния парк в ХЕС АД BG161PO003-2.1.05-0077-C0001
"Повишаване производствения потенциал на "Крес-Д" ЕООД чрез обновяване технологичната база и въвеждане на нови технологии" BG161PO003-2.1.06-0315-C0001
"ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ГАРАНТ" АД" BG161PO003-2.1.11-0156-C0001
"Утвърждаване на "Бъдещност" АД като водещо предприятие в производството на хидравлични компоненти и разпределители на българския и международния пазар" BG161PO003-2.1.11-0061-C0001
Изграждане на технически капацитет за серийно производство на иновативен продукт "Балансирана хидравлична зъбна помпа" BG161PO003-1.1.04-0016-C0001
Подкрепа за производството на части за автомобилната индустрия и части и възли, влагани в хидравлични системи /хидропомпи, разпределители, цилиндри/ BG161PO003-2.1.13-0401-C0001
ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0140-C0001
Технологична модернизация на „Милара Интернешънъл” ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини BG161PO003-2.1.13-0348-C0001
Технологична модернизация на "ММ Механикс"ООД BG161PO003-2.1.13-0396-C0001
Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на ''3ММ СЛИВЕН'' АД BG161PO003-2.3.01-0008-C0001
Повишаване ефективността и конкурентоспособността на “Крес-Д” ЕООД чрез въвеждане на иновативни технологии BG161PO003-2.1.13-0505-C0001
"Инвестиции за внедряване на нови продукти" BG161PO003-1.1.04-0054-C0001
Внедряване в производство на иновативен надземен пожарен хидрант BG161PO003-1.1.07-0352-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка BG161PO003-1.1.07-0227-C0001
"Внедряване в производството на нов иновативен продукт "Хидравлична зъбна помпа" предназначена за автомобилостроенето". BG161PO003-1.1.07-0206-C0001
"Внедряване на зелени технологии в ИНХОМ-98" BG161PO003-2.3.02-0164-C0001
"Енергийна ефективност за устойчиво развитие" BG161PO003-2.3.02-0393-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз