Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126735665 Мега Принт ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград ул. "Иван Вазов" 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0203-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „ТРАДЕКС” АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и околната среда и подобряване на технологията по качествен контрол на продукта BG161PO003-2.1.03-0169-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград BG161PO001-1.1.09-0024-C0001
Повишаване ефективността на общинска администрация Минерални бани BG051PO002-1.1.04-0022-C0001
Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в "Евро Ферт" АД BG051PO001-2.1.16-0141-C0001
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград BG051PO001-5.2.12-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз