Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 814162251 "Одит консулт" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново гр. Велико Търново, ул. "Оборище" №6 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проект за обновление на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Златарица – по-добро училище за нашите деца BG161PO001-4.1.01-0104-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ No 1 "8-ми март" и детска ясла, гр. Павликени BG161PO001-4.1.03-0015-C0001
Закупуване на производствена линия за SMT монтаж на елктронни компоненти. BG161PO003-2.1.06-0400-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПКИ "ЦАРЕВЕЦ" ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.10-0006-C0001
Автоматизация BG161PO003-2.1.13-0170-C0001
WEB БАЗИРАНА ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ BG161PO003-1.1.05-0311-C0001
„Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“ BG051PO001-7.0.07-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз