Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131071847 „ЕнЕфект - Консулт” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. Христо Смирненски" №1, ет. ІІІ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.01-0071-C0001
Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Орбидент-София ЕООД BG161PO003-2.3.02-0025-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в Трактор ООД BG161PO003-2.3.02-0178-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД BG161PO003-2.3.02-0254-C0001
"Намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на енергийната ефективност на "Хлебозавод Велико Търново" АД последством внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии" BG161PO003-2.3.02-0318-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност в "Стам Трейдинг" АД" BG161PO003-2.3.02-0321-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "СИДИ-92" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0314-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Самоков" чрез инвестиции за постигане на енергийна ефективност" BG161PO003-2.3.02-0311-C0001
"Подкрепа за подобряване на енергийната ефективност на "Кобо Б" ООД" BG161PO003-2.3.02-0457-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на електропотреблението на "Зелда Консултанти & Ко" ООД" BG161PO003-2.3.02-0378-C0001
"Намаляване разходите за отопление в производствената сграда на Ванико ООД" BG161PO003-2.3.02-0442-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз