Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0442-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Намаляване разходите за отопление в производствената сграда на Ванико ООД"
Бенефициент: "ВАНИКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Намаляване разходите за отопление в производствената сграда на Ванико ООД"
Дейности: Избор на изпълнител за полагане на топлоизолация и подмяна на дограма в производствената сграда – избор от три предложения с най-ниската предложена цена.
Полагане на топлоизолация и подмяна на дограма в производствената сграда
Избор на изпълнител за енергийноефективна преработка на отоплителна инсталация
Енрегийноефективна преработка на отоплителна инсталация
Управление и отчетност на проекта
Визуализация
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕнЕфект - Консулт” ЕООД
"Гераниум - 57" ЕООД
ХЕРМЕС-Х
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 787 BGN
Общ бюджет: 141 575 BGN
БФП: 70 787 BGN
Общо изплатени средства: 70 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 70 787 BGN
70 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 60 169 BGN
60 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 10 618 BGN
10 618 BGN
Финансиране от бенефициента 70 787 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Общо енергийни спестявания
Индикатор 5 (Д) Намаляване на емисиите на СО2
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз