Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0311-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Самоков" чрез инвестиции за постигане на енергийна ефективност"
Бенефициент: "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Самоков" чрез инвестиции за постигане на енергийна ефективност"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Смяна на дограма на хотелски стаи - фасада изток и запад
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подмяна на окачените стъклени фасади в общите части на сградата и поставяне на нова PVC дограма. Обшивка на колони
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подмяна на една от неефективните перални с нова перална машина с многопроцесорно управление и клас на енергопотребление
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕнЕфект - Консулт” ЕООД
АГНЕСИКА ПЛАСТ
ФТС АЛЕКСАНДЪР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 317 BGN
Общ бюджет: 642 372 BGN
БФП: 312 317 BGN
Общо изплатени средства: 312 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 000 BGN
2015 109 316 BGN
312 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 172 550 BGN
2015 92 919 BGN
265 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 450 BGN
2015 16 397 BGN
46 847 BGN
Финансиране от бенефициента 330 056 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Потреблението на природен газ, използван за отопление и вентилация
Индикатор 6 (Д) Разход на ел.енергия в перално стопанство - потребление на ел.енергия за новата пералня
Индикатор 7 (Д) Общо потребление на природен газ
Индикатор 8 (Д) Намаляване на емисиите на въглероден двуокис
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз