Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126736107 "МИТЕВА ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград гр. Димитровград, ул.Патриарх Евтимий 5-Г-7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ ”Звездичка”с. Стамболово” BG161PO001-4.1.01-0012-C0001
Обновление и рехабилитация на детска ясла No. 9 „Ален Мак”– гр. Димитровград BG161PO001-1.1.01-0019-C0001
Обновление и рехабилитация на ОУ „проф. д-р Асен Златаров” – с. Минерални бани BG161PO001-4.1.01-0108-C0001
„По-добри услуги – по-доволни граждани” BG051PO002-3.1.02-0041-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „ТРАДЕКС” АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и околната среда и подобряване на технологията по качествен контрол на продукта BG161PO003-2.1.03-0169-C0001
„С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” BG161PO001-3.1.02-0090-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово BG161PO001-3.2.02-0028-C0001
Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград BG051PO002-1.1.04-0034-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград" BG161PO001-5.3.03-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз