Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105580298 "Експертинвест" АД-Видин
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин гр. Видин, ул. "Осман Пазвантоглу"№2а




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие BG161PO001-4.1.01-0051-C0001
Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца BG161PO001-1.1.01-0006-C0001
Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина BG161PO001-1.1.01-0043-C0001
Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение BG161PO001-1.1.01-0129-C0001
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Лот 3 Рехабилитация на път III-235 Главиница - Зафирово BG161PO001-2.1.01-0005-C0001
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас BG161PO001-1.4.05-0017-C0001
Домашен уют и грижа за деца в риск BG161PO001-1.1.11-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз