Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/009-01
Наименование: Лот 3 Рехабилитация на път III-235 Главиница - Зафирово
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: ІІІ-235 като третокласен път попада в обхвата на ОПРР. Рехабилитацията на път III-235 Зафирово-Главиница осъществява връзка с II-21 Русе-Силистра. Отсечката е подход за обслужване на вътрешнорегионалния и международен товарен трафик към пристанище Малък Преславец и ГКПП Силистра. Пътната отсечка благоприятства туристическия поток към природен резерват "Малък Преславец", средновековна крепост в местността "Ташлъ махле" в с. Окорш и към множеството римски реликви. Тук се намира единствената на Бал
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА дейността се извършва 2,3,7,8,21,22 и 24 месеци от проекта
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 513 246 BGN
Общ бюджет: 4 682 603 BGN
БФП: 4 682 603 BGN
Общо изплатени средства: 4 682 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 682 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 735 204 BGN
2011 1 862 646 BGN
2012 1 085 449 BGN
2013 - 695 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 682 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 980 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 474 924 BGN
2011 1 583 249 BGN
2012 922 631 BGN
2013 - 591 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 980 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 702 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 260 281 BGN
2011 279 397 BGN
2012 162 817 BGN
2013 - 104 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
702 390 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз