Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148013688 Ефект консулт ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. Ю. Венелин” 10, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO001-1.1.01-0059-C0001
Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино BG161PO001-4.1.03-0034-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Аврен BG161PO001-1.1.09-0011-C0001
„ТОП ПРИНТ” въвежда зелени технологии в производството си BG161PO003-2.3.02-0016-C0001
"Енергийно ефективно оборудване за по-конкурентоспособно предприятие" BG161PO003-2.3.02-0083-C0001
Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване BG161PO003-2.3.02-0054-C0001
ДЖИ ПОЙНТ - екологичен лидер в дигиталния печат в България BG161PO003-2.3.02-0146-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "СТРИМОНА" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0133-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на ХИТ ДИЗАЙН ООД" BG161PO003-2.3.02-0141-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на производството на ПРИНТЕР.БГ ООД" BG161PO003-2.3.02-0162-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници BG161PO003-2.3.02-0191-C0001
""Пресбетонел" ЕООД редуцира енергийното си потребление, чрез инвестиции в собствено енергийноефективно оборудване и зелени технологии" BG161PO003-2.3.02-0218-C0001
Повишена енергийна ефективност в К и К СПОРТ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0193-C0001
ТОП ПРИНТ усъвършенства производствения си процес BG161PO003-2.3.02-0231-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна BG161PO003-2.3.02-0309-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващи съоръжения и внедряване на система за енергиен мениджмънт в хотел "Ерма"" BG161PO003-2.3.02-0294-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на НОРД АД" BG161PO003-2.3.02-0291-C0001
""ТЕОДОРА" ООД - конкурентоспособен български производител" BG161PO003-2.3.02-0313-C0001
"Стартиране на нова енергийноефективна дейност в "ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0460-C0001
"Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "АРТПРИНТ" ООД, гр. Шумен" BG161PO003-2.3.02-0426-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност във фирма "Атер ЕООД", гр Шумен" BG161PO003-2.3.02-0452-C0001
"По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните разходи на Оптики Леонардо" BG161PO003-2.3.02-0443-C0001
"Инвестиции за подобряване енергийната ефективност в Одит Експерт-Стоянова ООД" BG161PO003-2.3.02-0492-C0001
"Енергийно-ефективните технологии - основа за конкурентоспособността на "Мултитест" ООД" BG161PO003-2.3.02-0441-C0001
"Енергийна ефективност и висока производителност в "Гама- Комерс" ООД" BG161PO003-2.3.02-0458-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на производствена сграда на "Коаттех" ООД" BG161PO003-2.3.02-0382-C0001
"Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "Студио Колор" ЕООД гр. Русе" BG161PO003-2.3.02-0483-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз