Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване
Бенефициент: '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване
Дейности: Дейност 1 Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 2 Визуализация на проекта
Дейност 3 Закриване на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ХЪС" ООД
Ефект консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 199 078 BGN
Общ бюджет: 2 396 195 BGN
БФП: 1 198 098 BGN
Общо изплатени средства: 1 199 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 198 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 199 078 BGN
2015 0 BGN
1 199 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 018 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 019 216 BGN
2015 0 BGN
1 019 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 179 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 179 862 BGN
2015 0 BGN
179 862 BGN
Финансиране от бенефициента 1 199 078 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия !
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги ..
Индикатор 8 Създадени инвестиции..
Индикатор 9 Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване..
Индикатор 10 Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване..
Индикатор 11 Брой на разкрити нови работни места..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз