Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0382-C0001
Номер на проект: К-26-К-47/25.06.2015
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на производствена сграда на "Коаттех" ООД"
Бенефициент: “КОАТТЕХ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на производствена сграда на "Коаттех" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) – преди подаване на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на материали за визуализация – преди подаване на проекта
Дейност 7: Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Изготвяне на обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) от избрания изпълнител - преди подаване на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Доставка и поставяне на материалите за визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Извършване на строително ремонтните дейности по производствената сграда.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнител за извършване на строително ремонтните дейности по сградата - преди подаване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
СТОБИЛД ИНВЕСТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 488 BGN
Общ бюджет: 202 976 BGN
БФП: 101 488 BGN
Общо изплатени средства: 101 488 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 101 488 BGN
101 488 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 86 265 BGN
86 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 223 BGN
15 223 BGN
Финансиране от бенефициента 101 488 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз