Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121814067 "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул."Бесарабия" № 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от СЗР BG051PO002-1.2.04-0008-C0001
" Практики за управление на бизнес дейността и безопасността на храните в „ОПТиЛОГ” ЕООД " BG161PO003-2.1.08-0431-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ BG051PO002-1.3.04-0038-C0001
Въвеждане на добра производствена практика „Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи” BG161PO003-2.1.12-0469-C0001
„Заедно - за един по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0148-C0001
Разработване и апробиране на електронните форми на дистанционно обучение в Минно – геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София и внедряване на Единна университетска система за дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0041-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Националната Художествена Академия чрез въвеждане на Автоматизирана Университетска Информационна Система. BG051PO001-3.1.08-0025-C0001
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз