Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0431-C0001
Номер на проект: 3МС-02-148/01.06.2011
Наименование: " Практики за управление на бизнес дейността и безопасността на храните в „ОПТиЛОГ” ЕООД "
Бенефициент: "ОПТиЛОГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Практики за управление на бизнес дейността и безопасността на храните в „ОПТиЛОГ” ЕООД
Дейности: Проектен старт
избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и на СУБХ съгласно стандарт ISO 22000:2005
Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и на СУБХ съгласно стандарт ISO 22000:2005
Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 990 BGN
Общ бюджет: 157 146 BGN
БФП: 116 288 BGN
Общо изплатени средства: 116 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 845 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 443 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 443 BGN
Финансиране от бенефициента 44 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз