Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160073299 "Доминов-Консуматив" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Александър Стамболийски" 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване" BG161PO003-2.1.04-0550-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия" BG161PO003-2.1.06-0078-C0001
"Повишаване ефективността и конкурентоспособността на "Унипак"АД, чрез въвеждане в експлоатация на иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина" BG161PO003-2.1.07-0030-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството BG161PO003-2.1.13-0337-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Ропринт ЕАД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0450-C0001
Модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0405-C0001
НЕО АРТ въвежда енергоспестяващи производствени технологии за по-висока ефективност и производителност BG161PO003-2.3.02-0028-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Стови 1" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване" BG161PO003-2.3.02-0105-C0001
"ЕНЕРДЖИ АДВАНС" BG161PO003-2.3.02-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз