Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0030-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-13
Наименование: "Повишаване ефективността и конкурентоспособността на "Унипак"АД, чрез въвеждане в експлоатация на иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина"
Бенефициент: "Унипак"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Проекта ще допринесе за модернизация на технологичното оборудване на "Унипак" АД и повишаване на неговата ефективност и конкурентноспособност
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик на планираната по проекта машина и сключване на Договор за доставка
Дейност 2 Изпълнение на договора за доставка и доставка на планираната по проекта машината
Дейност 3 Подготовка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставената машина
Дейност 4 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 873 500 BGN
Общ бюджет: 3 741 495 BGN
БФП: 1 870 674 BGN
Общо изплатени средства: 1 870 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 870 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 870 674 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 870 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 590 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 590 073 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 590 073 BGN
В т.ч. Национално финансиране 280 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 280 601 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
280 601 BGN
Финансиране от бенефициента 1 873 647 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Брой закупени нови машини, при базова стойност 2009г
Индикатор 9 Нарастване на производствения капацитет на опаковки от картон и микровелпапе , при базова стойност 2009г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз