Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200467130 "Контадор одит" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Църноок" № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води BG161PO005-1.0.01-0169-C0001
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води BG161PO005-1.0.01-0170-C0001
Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики BG161PO001-4.2.01-0070-C0001
“Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в IV район на гр. Кнежа” BG161PO001-4.1.02-0014-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на "Aй енд Джи Иншурънс Брокерс" ООД чрез сертифициране по международно признатия сертификат за качество ISO 9001: 2000" BG161PO003-2.1.03-0285-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Софт Системи" ЕООД чрез разработване и внедряване на иновативна платформа за управление, съхраняване и дистрибуция на мултимедийни файлове" BG161PO003-1.1.03-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз