Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Софт Системи" ЕООД чрез разработване и внедряване на иновативна платформа за управление, съхраняване и дистрибуция на мултимедийни файлове"
Бенефициент: "Софт Системи" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Софт Системи" ЕООД чрез разработване и внедряване на иновативна платформа за управление, съхраняване и дистрибуция на мултимедийни файлове
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнители за доставка на хардуер Доставка, инсталиране и изпитване на хардуер
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнители за доставка на софтуер Доставка, тестване и настройване на софтуер
Дейност 3 Провеждане на тръжна процедура за избор на консултантска компания за определяне на маркетингова стратегия за налагане на новия продукт на пазара Реализация на консултантски услуги за определяне на маркетингова стратегия за налагане на нов
Дейност 4: Визуализация, информиране и публичност
Дейност 5 Провеждане на тръжна процедура за избор на одитор Одит на проекта
Мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 854 696 BGN
Общ бюджет: 1 215 074 BGN
БФП: 850 552 BGN
Общо изплатени средства: 850 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 850 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 669 777 BGN
2014 180 775 BGN
2015 0 BGN
850 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 722 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 569 310 BGN
2014 153 659 BGN
2015 0 BGN
722 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 467 BGN
2014 27 116 BGN
2015 0 BGN
127 583 BGN
Финансиране от бенефициента 366 298 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 реализирана тръжна процедура за доставен харду.
Индикатор 4 доставен хардуер; инсталиран и изпитан хардуер;
Индикатор 5 реализиранa тръжнa процедурa; за доставен софтуер;
Индикатор 6 реализирана тръжна процедура; Изготвяна продуктова стратегия
Индикатор 7 брой реализиранa тръжнa процедурa; Изготвени визуализационни стикери Изработена информационна табела
Индикатор 8 Изготвени визуализационни стикери
Индикатор 9 Изработена информационна табела
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура за Изготвен одиторски доклад
Индикатор 11 Изготвен на одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз