Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0285-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на "Aй енд Джи Иншурънс Брокерс" ООД чрез сертифициране по международно признатия сертификат за качество ISO 9001: 2000"
Бенефициент: "Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на "Aй енд Джи Иншурънс Брокерс" ООД чрез сертифициране по международно признатия сертификат за качество ISO 9001: 2008
Дейности: Подготовка за въвеждане на ISO 9001:2000
Въвеждане на ISO 9001:2000
Сертификация по ISO 9001:2000
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Тийм Консултинг" ООД
"Контадор одит" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 000 BGN
Общ бюджет: 47 000 BGN
БФП: 23 500 BGN
Общо изплатени средства: 23 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 500 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 975 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 525 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 525 BGN
Финансиране от бенефициента 24 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз