Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0148-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-86
Наименование: “Повишаване конкурентноспособността на фирма Машпроект-94 ООД гр. В. Търново чрез технологична модернизация на съществуващо производство”
Бенефициент: "МАШПРОЕКТ - 94" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на фирма Машпроект-94 ООД гр. В. Търново чрез технологична модернизация на съществуващо производство
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за реализация на проекта
Дейност 2: Подготовка на детайлите по техническата спецификация
Дейност 3: Разработка на документите за избор на доставчик на оборудването
Дейност 4: Реализация на процедурата за избор на доставчик
Дейност 5. Сключване на договор със спечелилата фирма
Дейност 6: Изпълнение на договора за доставка
Дейност 7: Монтаж на оборудваето и обучение на персонала.
Дейност 8: Реклама на проекта
Дейност 9: Визуализация
Дейност 10: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Д - МЕДИЯ ООД
ОДИТ КОНСУЛТ КОНТО ЕООД
LVD COMPANY NV
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 735 BGN
Общ бюджет: 532 910 BGN
БФП: 373 037 BGN
Общо изплатени средства: 373 037 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 373 037 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 037 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 317 081 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 956 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 956 BGN
Финансиране от бенефициента 170 887 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени нови машини - Машпроект
Индикатор 9 Въведени нови технологични процеси - Машпроект
Индикатор 10 Въведени нови продукти и услуги - Машпроект
Индикатор 11 Обучен персонал за работа с новата технология - лазерно рязане
Индикатор 12 Нарастване делът на продукцията за износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз