Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0138-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-100
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на СД "Зоната-Нацкови и Сие" чрез въвеждане на нови технологии"
Бенефициент: СД "ЗОНАТА – НАЦКОВИ И СИЕ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на СД "Зоната-Нацкови и Сие" чрез въвеждане на нови технологии
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Избор на доставчици
Дейност 3: Доставка на технологичното оборудване по проекта
Дейност 4: Популяризация на проекта
Дейност 5: Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 921 536 BGN
Общ бюджет: 1 290 225 BGN
БФП: 903 158 BGN
Общо изплатени средства: 903 158 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 903 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 903 158 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
903 158 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 767 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 767 684 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
767 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 474 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 474 BGN
Финансиране от бенефициента 394 944 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Одобрен инвестиционен кредит за финансиране на проекта
Индикатор 9 Подготвено и одобрено искане за авансово плащане на субсидията по проекта
Индикатор 10 Подготвена и проведена тръжна процедура , съгласно ПМС 55 за избор на доставчик
Индикатор 11 Сключен договор за покупко-продажба на технологичното оборудването по проекта
Индикатор 12 Доставени и въведени нови технологии и оборудване - Зоната
Индикатор 13 Отпечатени листовки
Индикатор 14 Изработка и монтаж на стикери - Зоната
Индикатор 15 Изработка на информационно табло - Зоната
Индикатор 16 Изработка на табела тип грамота
Индикатор 17 Извършен одит по проекта - Зоната
Индикатор 18 Подготвен и одобрен финален отчет - Зоната
Индикатор 19 Подготвено и одобрено искане за окончателно плащане - Зоната
Индикатор 20 Въведени нови продукти и процеси - Зоната


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз