Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123037215 "СПЕЙСКАД" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул."Стара река" №2, ет.3, офис 310
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" BG161PO003-2.1.04-0178-C0001
Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия КЛАС 1 с европейските хармонизирани изисквания BG161PO003-2.1.08-0330-C0001
Инвестиция в модернизация и маркетинг- фактори за повишаване на конкурентоспособността на "Компас Инженеринг" ООД BG161PO003-2.1.11-0178-C0001
LED осветлението - осветление на бъдещето BG161PO003-1.1.04-0017-C0001
Технологична модернизация за конкурентноспособността на "Дема" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0215-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0189-C0001
Екологични технологии BG161PO003-2.1.13-0247-C0001
Подготовка за въвеждане в производство и комерсиализация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене BG161PO003-1.1.05-0236-C0001
Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели BG161PO003-1.1.05-0275-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз