Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0275-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели
Бенефициент: "НГ ДИЗАЙН"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подпомагане иновативната дейност на „НГ Дизайн” ООД при създаване на иновативна система за повишаване на енергийната ефективност на асинхронните електродвигатели, съгласно изискванията на Регламент 640/2009 на ЕС за ниво на енергийна ефективност ІЕ3.
Дейности: Проучване на ниво на енергоефективност ІЕ3
Оптимизационни изчисления на варианти и екопроектиране на асинхронни електродвигатели, съгласно изискванията за ниво на енергоефективност ІЕ3
Проектиране и изработване на модел на статорно тяло, съгласно изискванията за ниво на енергоефективност ІЕ3
Проектиране и изработване на пресформа заопитен образец на статорно тяло от алуминий, съгласно изискванията за ниво на енергоефективност ІЕ3
Техническа, финансова и икономическа оценка и проучване на възможностите за пазарна реализация на разработения иновативен продукт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 378 BGN
Общ бюджет: 423 306 BGN
БФП: 380 975 BGN
Общо изплатени средства: 380 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 380 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 388 BGN
2014 66 855 BGN
2015 274 732 BGN
380 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 323 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 480 BGN
2014 56 826 BGN
2015 233 523 BGN
323 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 908 BGN
2014 10 028 BGN
2015 41 210 BGN
57 146 BGN
Финансиране от бенефициента 43 042 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 Проведени процедури за избор на изпълнители,
Индикатор 5 Проучено нивото на енергоефективност ІЕ3
Индикатор 6 Проучена дейността на водещите производители на инструментална екипировка за пресоване
Индикатор 7 Проведени процедури за избор на изпълнители,,
Индикатор 8 Проведени и протоколирани
Индикатор 9 Препоръки за конфигурацията, формата и дължината на статорното тяло
Индикатор 10 Проведени процедури за избор на изпълнители,,,
Индикатор 11 Проект на модел на статорно тяло, съгласно изискванията за енергоефективност ІЕ3
Индикатор 12 Изработен модел на статорно тяло, съгласно изискванията за енергоефективност ІЕ3
Индикатор 13 Проведени процедури за избор на изпълнители,,,,,
Индикатор 14 Проект на пресформа за опитен образец на статорно тяло, съгласно изискванията за енергоефективност ІЕ3
Индикатор 15 Пресформа за опитен образец на статорно тяло, съгласно изискванията за енергоефективност ІЕ3
Индикатор 16 Произведени опитни образци на статорни тела съгласно изискванията за енергоефективност ІЕ3
Индикатор 17 Проведени процедури за избор на изпълнители,,,,,.
Индикатор 18 Изготвена техническа, финансова и икономическа оценка на иновативния продукт
Индикатор 19 Визуализация на проекта,.
Индикатор 20 Одит на проекта,.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз