Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110014558 "Печатница Дъга" ООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч ул."Съйко Съев" №33, вх.В, ет.2, ап.5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Технологична модернизация на предприятие "Печатница Дъга" ООД, чрез внедряване на иновативна за България цифрова технологична линия за печат на етикети и опаковки" 18.02.2011 1 215 999 790 399 430 668 790 398 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ”Васил Левски”гр. Ябланица и ЦДГ ”Райна Княгиня” гр. Ябланица” BG161PO001-4.1.01-0023-C0001
Активни граждани - открита местна власт BG051PO002-1.2.02-0003-C0001
“Партньорство за развитие” BG051PO002-1.4.02-0001-C0001
РЕСУРС – Резултатно и Ефективно Сътрудничество за Укрепване Ролята на Структурите на гражданското общество BG051PO002-2.3.02-0022-C0001
Електронно училище за родители BG051PO001-5.2.06-0071-C0001
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Ябланица BG051PO001-5.2.07-0249-C0001
Инициатива за иновации в социалната икономика BG051PO001-7.0.01-0052-C0001
Квалификация и мотивация на безработни лица-предпоставка за успешна реализация на трудовия пазар BG051PO001-1.1.10-0012-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на ОА Ловеч чрез обучение BG051PO002-2.2.09-0031-C0001
Път към заетост доходи и социални придобивки BG051PO001-2.2.03-0378-C0001
Актавис пътува BG051PO001-2.2.03-0371-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в производството на "КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД" BG161PO003-2.3.02-0402-C0001
Модерна и компетентна Областна администрация BG051PO002-2.2.14-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз