Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0073-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-77
Наименование: Администрация на Президента - развиваща се и модерна институция
Бенефициент: Администрация на Президента на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите на Администрацията на Президента.
Дейности: Дейност 1. Управление и отчетност на проекта Екипът ще изработва технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта и придружаващите ги искания за плащания съгласно графика през период на изпълнение на проекта. При констатиране на нередности, или промени в графика на изпълнението, ръководителят на проекта ще докладва на УО на ОПАК.
Дейност 2. Програми за обучение на Института по публична администрация /ИПА/. а/ Програма „Административна стилистика“: /ПР-4/, брой на обучаващите се: 10 служители; б/ Правни програми: /ПР-5/, /ПР-7/, /ПР-12/, /ПР-13/, /ПР-14/, брой на обучаващите се: 2 служители; в/ Програми по информационни технологии: /ИТО-4/, /ИТО-5/, /ИТО-6/, /ИТО-14/, /ИТО-18/, /ИТО-21/, брой на обучаващите се: 10 служители.
Дейност 3. Обучения в езикови курсове Специализирано чуждоезиково обучение както следва: • Английски език - брой на обучаващите се: 30 служители; • Немски език - брой на обучаващите се: 20 служители; • Френски език - брой на обучаващите се: 13 служители.
Дейност 4. Работен семинар за специализираната администрация. Участници: 30 служители, от които Обучаващи се: 20 служители Провеждане на работен семинар на специализираната администрация за представяне на постигнатия национален консенсус на заседанията на шестте формата на съветите към президента по приоритетите в стратегическото развитие на страната и информиране за мониторинга по изпълнението на поетите ангажименти от компетентните институции.
Дейност 5. Работен семинар за специализираната и общата администрация. Участници: 90 служители, от които Обучаващи се: 80 служители Провеждане на работен семинар на специализираната администрация и общата администрация за представяне на процедурите по упражняване на правомощията за даване на българско гражданство и освобождаване от него, предоставяне на право на убежище и упражняване на право на помилване, на опрощаване на несъбираеми държавни вземания и наименуване на обекти с национално значение, реализиране на поетите ангажименти на президента за политика на „отворени врати” на президентската институция, както и на инициативите на президента „Подкрепи една мечта“, Младежка визия за развитие на България, Българската Коледа и награди Джон Атанасов.
Дейност 6. Информация и публичност Дейността предвижда реализиране на популяризиращи символи и мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на ОП „Административен капацитет“. Предвижда се отпечатване и разпространение на: • 800 бр. промоционални материали (по 200 бр. папка, бележник, химикал и USB) • 3 електронни прессъобщения на уеб страницата на Администрация на президента В В рамките на тази дейност се предвижда организиране на откриваща конференция след сключване на договор и закриваща конференция при изпълнение на проекта. На тях ще бъде оповестена информация за дейностите по проекта, времето за изпълнение и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Актив Комерс
Александър Бизнес Център - АВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 485 BGN
Общ бюджет: 33 744 BGN
БФП: 33 744 BGN
Общо изплатени средства: 33 744 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 600 BGN
2014 25 144 BGN
2015 0 BGN
33 744 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 310 BGN
2014 21 372 BGN
2015 0 BGN
28 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 290 BGN
2014 3 772 BGN
2015 0 BGN
5 062 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Общ брой на процедурите по ЗОП
Индикатор 7 Дейност 1: Изпълнение на всички дейности по проекта
Индикатор 8 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 9 Дейност 2 : Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 : Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 12 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 13 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 14 Дейност 2 :Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 2 : Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 17 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 18 Дейност 2 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 19 Дейност 2 : Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 20 Дейност 2 :Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 21 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 22 Дейност 2 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 23 Дейност 3 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 24 Дейност 3 : Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 25 Дейност 3 : Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 26 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 27 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 28 Дейност 3 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 29 Дейност 3 : Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 30 Дейност 3 : Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 31 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 32 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 33 Дейност 3 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 34 Дейност 3 : Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 35 Дейност 3 : Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 36 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 37 Дейност 3 : Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 38 Дейност 4: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 39 Дейност 4: Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 40 Дейност 4: Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 41 Дейност 4 : Служители, успешно преминали обучението
Индикатор 42 Дейност 4 : Служители, успешно преминали обучението
Индикатор 43 Дейност 5 : Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 44 Дейност 5 : Брой обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 45 Дейност 5 : Процент на обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 46 Дейност 5 : Служители, успешно преминали обучението
Индикатор 47 Дейност 5 : Служители, успешно преминали обучението
Индикатор 48 Дейност 6 : Изработени промоционални материали
Индикатор 49 Дейност 6 : Проведени пресконференции
Индикатор 50 Дейност 6 : Публикувани електронни прессъобщения на уеб страницата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз