Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200369533 РАВИДОН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.НИКОЛА КОЗЛЕВ 6 , ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Проект за разработване на иновативна интеграционна софтуерна платформа за визуално проектиране и изпълнение на комуникационни бизнес процеси (Infinity Communication Framework - ICF)" BG161PO003-1.1.01-0047-C0001
„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” BG161PO001-3.1.02-0100-C0001
Повишаване ефективността на “Скорпио Ойл Транспорт” ООД чрез внедряване на СУК по международен стандарт ISO 9001 BG161PO003-2.1.08-0256-C0001
Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех BG161PO003-2.1.08-0321-C0001
Изграждане на ЦНСТ и защитено жилище за деца и младежи с увреждания град Севлиево BG161PO001-1.1.11-0032-C0001
Модерно управление и високо качество на работа чрез въвеждане на ERP-система в ИНФОМЕД ЕООД BG161PO003-2.1.12-0148-C0001
"Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал"" BG161PO003-1.1.07-0080-C0001
Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция” BG161PO003-1.1.07-0650-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз