Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126745212 БОЙЧЕВА ОДИТ
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково Ул.”Раковска” 30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Сертифициране по ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване с цел подобряване конкурентноспособността на "Глобал" ООД" BG161PO003-2.1.02-0070-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "СТЕАЛИТ" ООД чрез въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на комплексни смазки BG161PO003-2.1.13-0482-C0001
Технологични инвестиции за разширяване на дейността и продуктова диверсификация в „Козирог” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0044-C0001
Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване. BG051PO002-3.2.06-0012-C0001
Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ BG051PO002-3.2.06-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз