Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0070-C0001
Номер на проект: СО/QMS/095/15.01.2008
Наименование: "Сертифициране по ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване с цел подобряване конкурентноспособността на "Глобал" ООД"
Бенефициент: "Глобал" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Подобряване системата за управление в нашето предприятие. Подобряването на качеството на предлаганите продукти и услуги и повишаването на ефективността на процесите в предприятието ще доведат до създаване и развитие на конкуретноспособни качества и предимства на нашата компания
Дейности: Сформиране на екип за въвеждане на система за управление на качеството, подготовка и изпълнение Сформиране на екип за въвеждане на система за управление на качеството
Избор на консултант, подготовка и изпълнение Избор на консултант
Въвеждане на СУК, подготовка и въвеждане Въвеждане на СУК
Закупуване на оборудване, подготовка и изпълнение Закупуване на оборудване
Избор на сертифициращ орган, подготовка и изпълнение Избор на сертифициращ орган
Сертификация, подготовка и изпълнение Сертификация
Визуализация, подготовка и изпълнение Визуализация
Финален одит и отчет, подготовка и изпълнение Финален одит и отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ ООД
БОЙЧЕВА ОДИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 624 BGN
Общ бюджет: 12 453 BGN
БФП: 5 230 BGN
Общо изплатени средства: 5 230 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 230 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 230 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 446 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 785 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
785 BGN
Финансиране от бенефициента 137 576 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз