Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0482-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "СТЕАЛИТ" ООД чрез въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на комплексни смазки
Бенефициент: "СТЕАЛИТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „СТЕАЛИТ” ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПЛЕКСНИ СМАЗКИ”
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчетност
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за доставка на оборудване
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнител и подписване на договор
Дейност 4: Доставка и инсталиране на оборудването
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Финансов одит на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИСТРАЙ" ЕООД
БОЙЧЕВА ОДИТ
"Би Ен Ай Студио" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 000 BGN
Общ бюджет: 383 490 BGN
БФП: 268 443 BGN
Общо изплатени средства: 268 437 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 268 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 400 BGN
2013 211 037 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 437 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 228 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 790 BGN
2013 179 381 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
228 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 610 BGN
2013 31 655 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 265 BGN
Финансиране от бенефициента 123 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 ново технологично оборудване
Индикатор 7 нови продукти в производството
Индикатор 8 Понижаване на енергийните разходи за дейността
Индикатор 9 Намаляване себестойността на единица изделие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз