Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127567563 „КРЕДИТ-КОНСУЛТ” ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Х-л „Орбита”, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на ЕСО КОМЕРС ООД, чрез сертифициране по ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0039-C0001
Чрез модернизиране на производството и управление на качеството към повишаване на конкурентоспособността BG161PO003-2.1.02-0194-C0001
Усъвършенствуване организацията на трудовата дейност и подобряване безопасността на трудовите процеси в "Бургасбус" ЕООД чрез покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда BG051PO001-2.3.02-0247-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Иваго България" ООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18001:2007, извършване на текущ ремонт в Цех Надстройки, "Термоизолация", осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност. BG051PO001-2.3.02-0405-C0001
"Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Тотал-М" ООД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0507-C0001
"Подобряване условията на труд в "Строителни изделия" АД чрез проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущи ремонти и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0518-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз