Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0039-C0001
Номер на проект: BH/QMS/016/15.01.2008
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на ЕСО КОМЕРС ООД, чрез сертифициране по ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Есо комерс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Развитие на дружеството и повишаване на конкурентноспособността му, което ще допринесе за постигане на устойчив и балансиран икономически растеж и създаване на подходяща социално-икономическа среда, която да благоприятства развитието на България в ЕС
Дейности: Дейност 1 – Създаване на екип по проекта
Дейност 2 - Подготвяне на документация за търг за доставчик на лабораторното оборудване
Дейност 3 - Подбор на доставчик
Дейност 4-Подписване на договор с доставчика / ците
Дейност 5-Изпълнение на договора за доставка на оборудване. Изпълнение на договора за доставка на оборудване.
Дейност 6 - Разработване на търг за избор на консултантска фирма
Дейност 7-Подбор на съответната консултантска фирма
Дейност 8-Подписване на договор
Дейност 9-Изпълнение на договора за консултантски услуги Изпълнение на договора за консултантски услуги
Дейност 10–Изготвяне на документация за избор на сертификационна организация
Дейност 11 - Подбор на избраната фирма и подписване на договор с фирмата
Дейност 12-Изпълнение на договора за сертификация Изпълнение на договора за сертификация
Дейност 13-Мониторинг, контрол и отчетност
Дейност 14-Отразяване на дейностите с постигане на публичност и прозрачност
Дейност 15-Финансов одит
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 150 BGN
Общ бюджет: 23 000 BGN
БФП: 11 500 BGN
Общо изплатени средства: 11 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 500 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 775 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 725 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 725 BGN
Финансиране от бенефициента 29 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз