Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115839272 "Юенг БГ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Марица 4147 Калековец Ул. "Христо Смирненски" №24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИНОВАТИВНОСТ И КАЧЕСТВО – ПЪТЯТ НА КАСКАДА ООД КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КОНКУРЕНТНОСТ BG161PO003-2.1.01-0072-C0001
Разнообразяване на продуктовата гама и повишаване на производствения капацитет на ЕМ ЕС ГРУП BG161PO003-2.1.06-0093-C0001
Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД BG161PO003-2.1.06-0094-C0001
„Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД” BG161PO003-2.1.11-0167-C0001
Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Модернизация на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД BG161PO003-2.1.13-0332-C0001
Устойчиво развитие на ДЗУ АД чрез внедряване и сертифициране на СУОК съгласно БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), интегрирана към СУК и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.12-1240-C0001
Разширяване на пазарите чрез диверсификация на продуктите в Ем Ес Груп BG161PO003-2.1.13-0232-C0001
Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА – 4 ООД BG161PO003-2.1.13-0230-C0001
Въвеждане в серийно производство на иновативни експертни пожароизвестителни системи BG161PO003-1.1.04-0079-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Итом" ООД, чрез внедряване на ново технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0095-C0001
Въвеждане на Система за управление на околната среда в производството на ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ” BG161PO003-2.1.12-0590-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Медикет Цех" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0150-C0001
Внедряване в производство на иновативен колонен фиксатор с приложение в изграждането на стоманобетонни конструкции BG161PO003-1.1.07-0402-C0001
"Внедряване в производството и реализиране на пазара на иновативни медицински изделия за укрепване, поддръжка и имобилизиране на ходило, глезен и колянна става" BG161PO003-1.1.07-0107-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз