Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130316140 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1574 София бул."Шипченски проход" N69
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите в Звена за изпълнение и управление на проекти в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - Бенефициент по ОП "Транспорт" 2007-2013 г., в изпълнение на разпоредбите на ПМС 197/2008 20.10.2009 0 0 0 0 38,27 Приключен
"Техническа помощ за подготовка на проекти: "Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS – трета фаза" и "Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав" 27.09.2010 0 0 0 0 26,50 Прекратен
„Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. 04.01.2011 231 300 231 300 0 231 300 38,03 Приключен
„Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” 19.04.2011 3 421 978 3 421 978 0 3 421 978 56,53 Приключен
„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” 06.07.2011 643 252 556 793 0 519 257 40,40 В процес на изпълнение
„Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” 04.10.2011 37 427 698 31 304 190 0 28 288 282 51,63 В процес на изпълнение
„Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3” 26.06.2012 38 925 204 32 565 474 0 31 663 380 42,77 В процес на изпълнение
"Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р България" 12.03.2013 0 0 0 0 9,33 Приключен
"Техническа помощ за развитие на българските пристанища" 12.03.2013 894 736 894 736 0 894 736 33,43 Приключен
"Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанищата с национално значение" 12.03.2013 682 298 682 298 0 682 298 33,43 Приключен
„Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” 25.07.2013 698 276 698 276 149 883 698 276 28,93 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентска адаптация за реализация на трудовия пазар (СТАРТ) 13.10.2009 13,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз