Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124623472 СОПД „Бизнес център Добрич”
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град бул. „25-ти Септември” 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
За достоен живот 13.05.2008 12,00 Приключен
Център за социални услуги в семейна среда 14.05.2008 12,00 Приключен
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ 12.07.2011 53,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ BG161PO002-3.3.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз