Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000320655 Община Вършец
Седалище Област: Монтана Oбщина: Вършец 3540 Вършец бул. "България" 10
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реализиране на инвестиционен проект ГПСОВ в гр. Вършец 29.12.2008 4 126 732 4 126 732 0 4 126 732 61,00 Приключен
Повишаване качеството на образованието в община Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура 16.07.2009 740 596 740 596 0 740 596 29,87 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч 13.08.2012 311 022 311 022 0 295 471 27,50 Приключен
Общинска администрация Вършец – компетентна и ефективна 11.04.2013 81 296 81 296 0 81 296 12,00 Приключен
Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец 18.06.2013 194 356 194 356 0 173 316 18,00 Приключен
Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец 12.11.2013 67 120 67 120 0 67 120 9,00 Приключен
Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец 06.08.2014 79 914 79 914 0 79 914 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч 13.08.2012 27,50 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз