Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831617317 "ЕЛУКС" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1520 Бусманци ул."Гурко" 50
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите" 17.07.2009 1 116 240 725 556 391 405 725 556 11,00 Приключен
Усъвършенстване на технологиите в производството на "Елукс" ООД чрез внедряване на автоматизирана линия за обработване на листова стомана 05.07.2012 1 412 630 988 841 426 917 988 841 10,00 Приключен
Подобряване условията на труд на работни места в "ЕЛУКС" ООД 25.07.2012 172 965 172 965 0 172 965 12,00 Приключен
Подобряване на енергийната ефективност на „ЕЛУКС“ ООД 09.08.2013 572 061 286 030 286 030 286 030 5,00 Приключен
Инвестиционна продкрепа за внедряване на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД – енергоспестяващ светодиоден (LED) осветител с иновативен корпус и оптичен модул 21.12.2013 1 054 200 737 940 319 800 737 940 8,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Мелбон" АД - чрез подобрена енергийна ефективност към Зелена икономика" BG161PO003-2.3.02-0489-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз