Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на „ЕЛУКС“ ООД
Бенефициент: "ЕЛУКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на „ЕЛУКС“ ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Дейности по визуализация на проекта Дейности по визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Дейности по приключване и отчитане на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"Евромаркет Компресорс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 030 BGN
Общ бюджет: 572 061 BGN
БФП: 286 030 BGN
Общо изплатени средства: 286 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 286 030 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
286 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 243 126 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
243 126 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 905 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 905 BGN
Финансиране от бенефициента 286 030 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново оборудване(брой ДМА)
Индикатор 6 Изработени и поставени стикери за визуализация на проекта
Индикатор 7 Изготвен финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз