Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0171-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиционна продкрепа за внедряване на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД – енергоспестяващ светодиоден (LED) осветител с иновативен корпус и оптичен модул
Бенефициент: "ЕЛУКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиционна продкрепа за внедряване на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД – енергоспестяващ светодиоден (LED) осветител с иновативен корпус и оптичен модул
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на машина за лазерно рязане
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машина за лазерно рязане
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Дейности за визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ингмар БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 746 200 BGN
Общ бюджет: 1 054 200 BGN
БФП: 737 940 BGN
Общо изплатени средства: 737 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 737 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 737 940 BGN
2015 0 BGN
737 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 627 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 627 249 BGN
2015 0 BGN
627 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 691 BGN
2015 0 BGN
110 691 BGN
Финансиране от бенефициента 319 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Сключен договор с изпълнител за доставка на машина за лазерно рязане
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Доставена, монтирана и въведена в експлоатация машина за лазерно рязане
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Извършена визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз