Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175069673 Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие в България"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София ул. "Бигла" 6, ап. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Иновативни знания без граници” 20.03.2012 144 931 144 931 0 144 931 12,00 Приключен
„Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България-Гърция” 29.04.2013 172 547 172 547 0 172 547 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на знанията и уменията за качествена и ефективна комуникация при разкриване на информация пред държавните реулаторни органи и инвестиционната общност BG051PO002-2.3.02-0040-C0001
Повишаване на професионалната квалификация и усъвършенстване уменията на слуителите на АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД BG051PO001-2.1.02-0188-C0001
"Повишаване ефективността на персонала в "Софика Груп" АД чрез подобряване на квалификацията" BG051PO001-2.1.02-0388-C0001
Повишаване на квалификацията и ефективността на заетите лица в „Еос Матрикс” ООД BG051PO001-2.1.02-0531-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово" BG161PO001-3.1.03-0026-C0001
"Повишаване квалификацията на заетите лица в "ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР" ЕООД BG051PO001-2.1.16-0040-C0001
Повишаване на професионалната квалификация и ключовите знания и умения на заетите лица BG051PO001-2.1.16-0057-C0001
"Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Лонч Хъб Адвайзърс ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия" BG161PO003-3.2.01-0001-C0001
Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Илевън България ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия BG161PO003-3.2.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз