Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102083469 "Лемна Екоинвест - България" АД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж.к. "Лазур" №4,бл.146,ет.1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване конкурентоспособността на "Лемна Екоинвест-България"АД чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 9001:2008 и БДС ISO 14001:2005 01.06.2011 142 515 105 461 40 356 105 461 12,00 Приключен
Подобряване условията на труд в "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД 03.08.2012 124 773 124 773 0 124 773 10,00 Приключен
"Ново работно място" 22.10.2013 49 382 49 382 0 49 368 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна BG161PO001-1.4.07-0012-C0001
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. В. Търново BG161PO001-1.4.07-0001-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.4.07-0007-C0001
„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” BG161PO004-5.0.01-0063-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар. BG161PO001-5.3.03-0011-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат BG161PO001-5.3.03-0019-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора BG161PO001-5.3.03-0021-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград" BG161PO001-5.3.03-0007-C0001
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020" BG161PO001-5.3.03-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз